در حال بارگزاری...

اسپانسرینگ

خدمات/بازاریابی/اسپانسرینگ

اسپانسرینگ از جمله روش های کیفی در بازاریابی و در زمره بازاریابی غیر مستقیم است که در سال های اخیر بیشترین رشد را در میان سایر روش های بازاریابی داشته است. اسپانسرینگ در واقع نوعی حمایت با پاسخ متقابل است که طرفین با اهداف مادی و معنوی آنرا دنبال کرده و با حمایت مطلق و خیر خواهانه معنوی تفاوت اساسی دارد. لذا فرد یا گروه حمایت شونده باید واجد جذابیت هایی برای اسپانسر باشند تا این ارتباط شکل گیرد. ارتباط بین حمایت شونده و حمایت کننده (اسپانسر) اساسا امکان دسترسی به چند هدف را برای برند (حامی) به ارمغان می آورد:

حمایت از عملکرد دیگران برای توسعه برند خودتان!

توسعه تصویر برند: بهبود تصویر برند در ذهن مخاطب، با برنامه مدون و هدفمند بازاریابی همسو و هماهنگ با استراتژی های برندینگ

افزایش فروش: حضور به عنوان اسپانسر، به خصوص برای محصولات با چرخه عمر کوتاه (مواد غذایی و نوشیدنی ها) به روش ارایه تست محصولات در رویدادها می تواند به شدت بر میزان فروش تاثیر مثبت داشته باشد.

افزایش آگاهی نسبت به برند: ایجاد و افزایش آگاهی مثبت نسبت به برند یکی دیگر از دستاورد های اسپانسرینگ است که از طریق اطلاع رسانی در رسانه های چاپی و الکترونیک محقق می گردد.

ایجاد تمایز نسبت به رقبا: حضور در رویدادها به عنوان اسپانسر علاوه بر فراهم نمودن فرصتی برای عرض اندام در کنار بزرگان می تواند موجب ایجاد تصویر قدرتمند تر از برند نسبت به رقبا شود و همچنین سطح اعتماد مشتریان را به برند به شدت افزایش دهد و در کنار همه اینها فرصت های جدیدی را برای برند در جهت توسعه و ارتباطات فراگیر فراهم می سازد.

فرم پرسشنامه اطلاعات