در حال بارگزاری...

روابط عمومی و امور مشتریان

خدمات/روابط عمومی و امور مشتریان

روابط عمومی یکی از اشکال ارتباطات بازاریابی است که به دنبال ایجاد روابط حسنه با ذینفعان سازمان، رسانه ها و عموم جامعه می باشد. روابط عمومی نقش حیاتی در توانایی سازمان ها برای ایجاد و حفظ تصویر مطلوب از خود دارد.
روابط عمومی از تاثیر گذاری بسیار بالایی نسبت به تبلیغات برخوردار است. چرا که افراد غالبا به PR بیشتر از تبلیغات برند اعتماد می کنند. همانطور که کسب وکارتان رشد می کند، روابط عمومی به جزئی مهم در اجتماع و صنعت شما بدل می شود. این به آن معنا است که PR عموماً بیشتر از یک اعلان و آگهی ارزش می یابد و این یعنی فرصت های بهبود یافته برای استفاده از روابط عمومی به عنوان بخشی از آمیخته بازاریابی. تمامی سازمان ها، ارگان ها، افراد حقیقی و حقوقی نیاز به بخش روابط عمومی دارند.

سخنگویی هوشمند و امین برای سازمان شما!

امروزه بازاریابان از روابط عمومی برای تاثیرگذاری بر نگرش ها و برداشت های گروه های مختلف نسبت به شرکت ها، سازمان های غیرانتفاعی، نام های تجاری، سیاستمداران و به طور کلی افراد مشهور استفاده می نمایند.
خدمات روابط عمومی نقش انکارناپذیری در مدیریت بحران و پاسخ به شرایط در سریعترین زمان ممکن در فضای مجازی و سپس در روزنامه ها و کنفرانس های خبری دارد، به همین سبب بسیاری از متخصصین این حوزه، بهترین راه برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از فاجعه را در دخالت روابط عمومی می دانند.
به همین رو کانون تبلیغاتی آوانگار با کمک تیم متخصصان حوزه روابط عمومی، اقدام به ارائه کلیه خدمات PR به مشتریان خود نموده تا از این رو، با شکل دهی مجدد برند، ضمن افزایش آگاهی مشتریان نسبت به آن برند، ارتباطی اثربخش با مشتریان اصلی برند برقرار نموده و آن را در جایگاهی تثبیت شده در بازار هدف قرار دهد.

خدمات بخش PR

تهیه گزارش های خبری برای نشریات، خبرگزاری ها و سایت های خبری

روابط عمومی داخلی با هدف برقراری ارتباط با کارکنان با سازمان و اطلاع رسانی در خصوص اهداف و فعالیت های سازمان به کارکنان

پاسخگویی و ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران

نگارش متن سخنرانی مدیران

هویت بصری سازمان (CI) با هدف ارائه پیام واحد از سازمان و ایجاد تصویری مثبت در ذهن مخاطبان

برقراری روابط تعاملی با رسانه های جمعی جهت پوشش خبری رسمی و مثبت از اقدامات سازمان به ویژه در زمان رویارویی با نشر شایعات و یا اخبار منفی

پشتیبانی مالی (اسپانسرینگ) رویدادهای مهم و فعالیت های مسئولیت اجتماعی با هدف ایجاد محبوبیت و وفاداری بیشتری برای سازمان

مشاوره به مدیران ارشد، افراد حقیقی و حقوقی