در حال بارگزاری...

تبلیغات مطبوعاتی

خدمات/رسانه/تبلیغات مطبوعاتی

تبلیغات مطبوعاتی صورتی از تبلیغات چاپی است و ابزار های آن عبارتند از روزنامه ها، مجلات، آگهی نامه ها و … که با هدف معرفی محصولات و خدمات به مخاطبان منتشر می گردد. بر اساس آمارهای بین المللی منتشره درآمد حاصل انتشار آگهی ها در مطبوعات چاپی در سال های اخیر به دلیل گسترش رسانه های دیجیتال به نصف کاهش پیدا کرده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در کشور ما نیز این کاهش درآمدی برای مطبوعات اتفاق افتاده و با وجود گسترش تنوع مطبوعات، از تیراژ نشر کاسته شده و اقبال نسبت به این شیوه از تبلیغات کاهش چشمگیری یافته است.
با این وجود هنوز هم پس از رسانه های دیداری و شنیداری و نیز محیطی، مطبوعات جایگاه ویژه ای در کمپین تبلیغاتی صاحبان آگهی دارد. از این رو آژانس تبلیغاتی آوانگار در راستای ارائه خدمات تمام سرویس خود به مشتریان، بخش ویژه ای از ظرفیت خود را به خدمات تبلیغات مطبوعاتی اختصاص داده است.

تبلیغات برای مخاطبان خاص در رسانه ای خاص!

فرم پرسشنامه اطلاعات