در حال بارگزاری...

برنامه ریزی رسانه

خدمات/رسانه/برنامه ریزی رسانه

برنامه ریزی می تواند به میزان زیادی، از تداخل رسانه ها با هم و ناکارآمد شدن تبلیغات و هدر رفتن بودجه جلوگیری کند. همکاران ما در آژانس تبلیغاتی آوانگار آمادگی دارند به پشتوانه سال ها تجربه خود در این زمینه و استفاده از نرم افزارهای تخصصی، مدیریت و بهینه سازی تخصیص بودجه تبلیغاتی شما را در این بخش به عهده گیرند، تا از این رهگذر افزایش شاخص رشد برند و فروش محصولات و خدمات حاصل گردد.

مدیریت بودجه کمپین خود را به ما بسپارید!

مهم‌ترین دستاوردهای توجه به مدیریت و برنامه ریزی رسانه در کسب و کار:

 

افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ی ارتباط با مشتریان

مدیریت بهینه هزینه و جذب مشتریان جدید

مدیریت مطلوب و اثربخش‌ بحران‌ها

استفاده‌ی بهینه از پلتفرم های و امکانات رسانه ها

 

اهم فعالیت ها و خدمات دپارتمان برنامه ریزی رسانه کانون تبلیغاتی آوانگار:

 

مذاکره و خرید مطلوب فضاهای تبلیغاتی در رسانه ها به نازل ترین هزینه ممکن

خلاقیت، ایده پردازی، پیاده سازی و اجرای رسانه

نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه در حین دوره انتشار

ارائه برنامه زمان بندی انتشار در رسانه

ارایه آمار و گراف های تعدد تبلیغ در رسانه

برنامه ریزی و زمان بندی حق تقدم پخش در رسانه

پایش (مونیتورینگ) رسانه ها و تولید گزارش

تحقیق، بررسی و تهیه گزارشات مستند از برنامه های رسانه ای رقبا

بررسی و آزمون تبلیغات تولیدی پیش از انتشار

تحقیق در زمینه ویژگی های رسانه مورد استفاده

تحقیق و بررسی هزینه و ارزیابی کارآیی رسانه

بررسی اثربخشی و محاسبه نرخ ارتباط رسانه با مخاطب

محاسبات کمی و کیفی میزان دسترسی به مخاطب

مدیریت تکرار پخش و همچنین تکرار دیده شدن

محاسبه ارزش (Gross Rating Point)مخاطبان (محاسبه نسبت نرخ هزینه به تعداد افراد هدف کمپین)

محاسبه (CPT) هزینه تبلیغات در رسانه برای هر 1000 نفر (Cost Per Thousand)

محاسبه (CPP) هزینه تبلیغات برای دسترسی به یک درصد مخاطبان در رسانه (Cost Per Rating Point)