در حال بارگزاری...

طراحی و ساخت جینگل

خدمات/برندینگ/طراحی و ساخت جینگل

جینگل (Jingle) از گذشته بخش مهمی از تبلیغات و فرهنگ عامه بوده است. نخستین جینگل تبلیغاتی در سال 1928 برای یک آگهی رادیویی ساخته شد. گرچه استفاده از جینگل در سال های اخیر کاهش یافته است ولی همچنان یکی از روش های محبوب اختصاصی سازی یک آگهی رادیو- تلویزیونی است. یک ملودی گوش نواز و گاه همراه با یک لحن گرم و صمیمانه می تواند در یک آگهی تجاری اعجاز کند و تاثیر تبلیغات را دو چندان کند.
مهمترین دلیل استفاده از جینگل در تبلیغات کمک به مخاطب برای یادآوری برند یا محصول است. براساس یافته های تحقیقات علمی در این زمینه یک موسیقی گاه با کلماتی ساده، موجب می گردد تا مصرف کننده تبلیغات را به سرعت به خاطر آورد. بر همین مبنا ملودی تاثیری به مراتب بیشتری از فرم، رنگ، تصویر و سایر عناصر بصری بر مخاطب دارد.

تنـها صداسـت کـه می ماند!

در یک کمپین تبلیغاتی موفق “تکرار” موجب می گردد تا مصرف کننده محصول را با شرکت مرتبط کند. در این راه تکرار جینگل یک گام بزرگ به پیش است. تکرار جینگل و شنیده شدن آن توسط مخاطب موجب می گردد تا او به طور ناخودآگاه پس از مدتی با آن همخوانی کرده و در نتیجه برند را به خاطر آورد. این تکرار می تواند از طریق رسانه های مختلف از قبیل شبکه های اجتماعی، رادیو، تلویزیون و سینما صورت پذیرد و در نتیجه آن توسعه برند و ارتقاء محصول و خدمات با هزینه اندکی ممکن گردد.
شما کدام جینگل تبلیغاتی را از گذشته همچنان به خاطر دارید؟

فرم پرسشنامه اطلاعات