در حال بارگزاری...

خلاقیت و ایده پردازی

خدمات/تبلیغات/خلاقیت و ایده پردازی

ما معتقدیم ایده ها می توانند از هر کجا و هر زمان ظهور کنند. ما همیشه به دنبال جذب بهترین استعدادها و تولید کنندگان خلاق و پرشور برای پیوستن به تیم مان هستیم. این اعتقاد که خلاقیت اساسا وظیفه و خصوصیت ذاتی آژانس ماست، موجب گردیده معیار انتخاب همکاران برمدار هوش و ذکاوت و خلاقیت استوار گردد. در آژانس تبلیغاتی آوانگار دپارتمان خلاقیت نقش موتور محرک و مغز متفکر را بر عهده دارد. بخشی که اصولا بدون آن هیچ محصولی از سایر بخش ها خارج نمی شود.
ما معتقدیم آنچه که موجب تمایز میان افراد می شود، نحوه و میزان استفاده از مغزشان است. در آژانس خلاقیت محور آوانگار هر تولید محتوایی بر اساس ایده های نو و خلاقانه شکل می گیرد و در طی یک فرآیند هوشمندانه و نوگرا توسعه می یابد. ماموریت ما در این دپارتمان خلاقیت تبدیل اهداف مشتریان به پیام های جذاب، گیرا و قابل درک برای مخاطبان است.

خلاقیت در آوانگار فقط یک سرویس نیست فرهنگ درون سازمانی است.

وظایف دپارتمان خلاقیت و ایده پردازی

نگارش شعار های تبلیغاتی

نگارش، تهیه و تنظیم متون تبلیغاتی

ایده پردازی جهت قالب های کلی تولیدات محتوایی و بصری

برگزاری جلسات طوفان فکری

خلق ایده های بدیع روش های ارتباطات بازاریابی

فرم پرسشنامه اطلاعات