در حال بارگزاری...

مشاوره بازاریابی

خدمات/بازاریابی/مشاوره بازاریابی

تلاش آژانس تبلیغات و مارکتینگ آوانگار در درجه نخست مشاوره حرفه ای به دارندگان کسب و کار برای حرکت در مسیر صحیح می باشد. آوانگار آمادگی دارد تا با مشاوره بازاریابی تخصصی تجارت شما را از دیدگاه مشتریان بازنمایی کند تا شما از نیاز ها و خواسته های ارضا نشده مشتریان آگاهی یافته و برای رفع آن برنامه ریزی کنید. شما پس از مشاوره قادر خواهید بود تفکرات سیستماتیک بازاریابی را در سازمان نهادینه کرده و اهداف بازاریابی خود را به روشنی برای سازمان تان تبـیـین کنید و نوعی از بازاریابی اثر بخش را برای افزایش فروش و کسب سهم بیشتری از بازار را به کار گیرید. تحقیق، مطالعه، برنامه ریزی و سپس اجرا یک برنامه بازاریابی با یک مشاوره حرفه ای تکمیل می شود و این کاری است که ما متخصص آن هستیم.

کسب و کارتان را در مسیر صحیح قرار می دهیم.

 

فرآیند مشاوره بازاریابی در آوانگار:

 

1- ارزیابی وضعیت موجود و انجام تحقیقات

طراحی مدل های تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

بررسی فعالیتهای بازاریابی صورت گرفته توسط سازمان تاکنون

 

2- طراحی و تدوین استراتژی و برنامه بازاریابی

طراحی ، ایجاد و تعریف سیستم بازاریابی و پیاده سازی آن

بررسی محیط های توسعه بازار و ارائه پیشنهادات کسب سهم بازار

بخش بندی، تعیین هدف و جایگاه یابی

تعیین ملاک های مناسب بخش بندی بازار

گزینش بخش های جذاب بازار برای ورود

تدوین استراتژی های رقابتی در برنامه بازاریابی

 

3- پیاده سازی، نظارت و اجرای برنامه

تدوین برنامه های پیشبرد فروش براساس آمیخته بازاریابی

فرآیند تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

اصول قیمت گذاری و مدیریت قیمت ها در بازار

تشریح انواع کانال ها و مدل های توزیع

جایگاه تبلیغات در مدیریت ترویج

روش های تهیه بانک های اطلاعاتی مفید

آموزش بازاریابی به پرسنل سازمان

تشکیل ، هدایت و نظارت بر عملکرد تیم بازاریابی

مکانیزم ایده پردازی بازاریابی

فرم پرسشنامه اطلاعات