در حال بارگزاری...

انتخاب نام برند

خدمات/برندینگ/انتخاب نام برند

چگونه نام تجاری خود را انتخاب می کنید؟
اگر شما نیز تا به حال سعی در انتخاب یک نام تجاری داشته اید، می دانید که این روند می تواند از طرفی بسیار ملال آور بوده و در عین حال بسیار حیاتی باشد و گاه تجارت شما را دچار مشکل نماید. با کمک متخصصان کانون تبلیغاتی آوانگار شما می توانید نام شرکت جدید خود را به سهولت انتخاب کنید. ما هنگام انتخاب نام تجاری، در مورد کلماتی که در زندگی روزمره استفاده می شوند فکر می کنیم. ما بر روی واژه هایی که با تجارب حسی خاص مرتبط هستند، تمرکز می کنیم: کلماتی سبک در عین حال پرقدرت، خوش آهنگ، پرکاربرد، سلیس، واجد املای ساده و در عین حال کلماتی که مایلید با آن هدف خود را به مشتری القا کنید. مفاهیمی مرتبط با کسب و کار شما و واجد احساسات و تجربیات مخاطب. واژه هایی که مفهوم آن با بیشترین تعداد افراد ممکن ارتباط برقرار کند و آن را به خاطر بیاورند. حتی اگر در مواردی امکان پیدا نکردن واژه مناسب وجود نداشت ما می توانیم آنرا برای شما اختراع کنیم! و کلمات جدیدی را برای کسب و کار شما پیشنهاد دهیم.

اگر واژه مناسب نیافتید ما آن را برای شما اختراع می کنیم!

کارشناسان آوانگار قادرند با کاوش در گویش ها، لهجه ها و حتی زبان های بیگانه اصطلاحات و واژه های جدیدی را خلق کنند و ضمن بررسی معنایی آن با فرهنگ محل مورد استفاده خطرات واژه گزینی نامناسب را به حداقل ممکن کاهش دهند.

فرم پرسشنامه اطلاعات