در حال بارگزاری...

هویت برند

خدمات/برندینگ/هویت برند

تمام مولفه های مربوط به یک محصول، خدمات و شرکت یا شخص هویت برند نامیده می شود. برخی از این موارد عبارتند از: نام، لوگو، تن و آوا، شعار، متن و شکل که موجب تمایز می گردد. هویت برند پیامی است که مشتری از محصول، شخص یا چیزی دریافت می کند. هویت برند محصول را به رسمیت می شناسد و موجب سازگاری پیام با مخاطب می شود لذا باید ثبات داشته باشد.
هر شرکت با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکای تجاری، مشتریان و کارکنان سازمان خود می دهد که ما چگونه سازمانی و با چه اهدافی هستیم. به بیان دیگر شرکت با تبیین هویت بصری، تصویر ذهنی مطلوب خود را برای شکل گیری در ذهن مشتری در آینده ترسیم مینماید.

ما خالق جوهره برند شما هستیم.

هویت بصری ارایه دستور العمل برای تمامی شئون یک سازمان است و به نوعی می توان آن را فرهنگ آن سازمان نامید. هویت بصری استاندارهای تبلیغاتی یک برند را تبیین می کند. هویت برند باید با تصویر برند در هماهنگی کامل باشد و تلاش شود تا به بیشترین وجه ممکن هویت با تصویر مطابقت داشته باشد.

پیش نیاز های هویت برند

تجزیه و تحلیلSWOT شرکت در جهت تبیین اهداف و راهکارهای رسیدن به آن

تعیین اهداف کلیدی کسب و کار

شناسایی مشتریان

تعیین شخصیت و پیامی که برند، قصد ارتباط با آن را دارد

هویت برند حاصل تلاش استراتژیست های خلاقی است که ضمن شناخت کافی از سازمان، مناسب ترین پیام و اهداف را از طریق عناصر بصری و مفهومی برای سازمان تبیین می کنند. ما در کانون تبلیغاتی و برندینگ آوانگار با بهره گیری از تیمی خلاق و کارآزموده مفتخر به خلق هویت برندی قدرتمند برای سازمان ها، شرکت ها و افراد بوده ایم و آمادگی داریم تجریبات خود را در این عرصه در اختیار نام های تجاری نوظهور قرار دهیم.

فرم پرسشنامه اطلاعات