در حال بارگزاری...

بازاریابی

خدمات/بازاریابی

در یک شرکت اصولا هر کاری که انجام می شود به نوعی بخشی از بازاریابی ماست. براین اساس مارکتینگ به تحقیق، طراحی محصول، قیمت گذاری و تبلیغات محدود نمی شود بلکه حتی کوچکترین مسائل کاری از جمله نحوه پاسخگویی به تلفن و سرعت ما در حل مشکلات و کلا هر آنچه نگاه مشتری به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد را نیز شامل می شود. لذا باید تفکر مارکتینگ در تمام سازمان جاری و ساری باشد. اساسا بازاریابی هنر تغییر طرز فکر مردم در مورد یک برند است و موجب می گردد تا کسب و کار سودآور گردد. بازاریابی فرآیندی نیست که پس از تولید آغاز شود بلکه حتی قبل تولید یک محصول و یا خدمت وارد جریان کسب و کار ما می شود و در یک کلام بازاریابی یعنی مشتریان وفادار و فروش موفق!

در قلب مشتریان”جا خوش کنید”!

در هر سازمانی بازاریابی مرکز تولید مشتری است و هدف بازاریابی ایجاد روابط بلند مدت سودآور متقابل با مشتریان می باشد. بازاریابی اثر بخش سبب می شود تا مشتریان در زمانی که شما می خواهید، رفتارهایی را که شما مایلید، از خود نشان دهند.شرکت تبلیغاتی، بازاریابی و برندینگ آوانگار آمادگی دارد، تا فرصت هایی را که در تجارت شما از دست رفته و یا فراموش شده است را شناسایی و از تکرار اشتباهاتی که دیگر کارآفرینان مرتکب شده اند جلوگیری کند و به فرآیند بهره برداری بهینه از سرمایه های مالی، زمانی و انسانی سازمان شما کمک نماید.